Help ons helpen

Giften

De PCI is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van voldoende middelen. Dat kan niet zonder een achterban vanuit de (parochie-)gemeenschap. Van harte stellen wij uw gift op prijs.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL60 RABO 0132 0552 60 ten name van PCI Sint Jan de Doper Waalwijk. Wij danken u van harte voor uw gewaardeerde bijdrage.

ANBI-status

Uw gift is, binnen de geldende fiscale regels, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 825777598.

Verantwoording

De PCI is op 1 februari 2016 opgericht.                                                                                                                                         Het nieuwste verslagjaar loopt tot het einde van 2018. Na afloop van het verslagjaar vindt u hier het jaarverslag en de financiële verantwoording.