Wat doen wij?

Caritas

Caritas houdt in concrete hulpverlening voor personen in nood. Caritas is dienstbaar zijn aan de samenleving vanuit christelijke overtuiging. Dit is een opdracht van de Kerk – het hoort bij christen zijn. De Kerk bevordert daarmee de sociale rechtvaardigheid.

Middelen

De PCI heeft ten doel de caritas permanent een herkenbare plaats te bieden binnen de RK parochie Sint Jan de Doper te Waalwijk. De PCI verwerft daarvoor zelf middelen, beheert daarvoor een opgebouwd vermogen en zorgt voor een doelmatige aanwending van middelen.

Werkgebied

Het werkgebied van de PCI omvat het werkgebied van de parochie Sint Jan de Doper te Waalwijk. Globaal gaat het om het gebied van Waalwijk, Waspik, ’s-Gravenmoer en Sprang-Capelle ten noorden van de oude spoorlijn (het ‘halvezolenpad’) en Landgoed Driessen.

Wat kan de PCI voor u betekenen?

Op het gebied van hulpverlening zijn vele organisaties actief. Met deze hulporganisaties willen wij steeds samenwerken.

De PCI kan samen met u proberen een oplossing te vinden voor uw probleem. Wij zullen altijd uiterst discreet en onder strikte geheimhouding omgaan met uw aanvraag.

Deze hulp is niet bedoeld als structurele hulp, maar is bedoeld voor het ledigen van een noodsituatie.

Contact opnemen

Hebt u een concrete hulpvraag, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoon (06) 1991 7266. Er wordt dan met u overlegd over uw concrete nood.