Wie zijn wij?

De Parochiële Caritasinstelling (PCI) wil mensen in nood in onze samenleving ondersteunen. Ondersteunen kan betekenen hulp bieden bij de benadering van de juiste instanties om hulp, en in acute gevallen kan de PCI zelf tijdelijke hulp verlenen.

Onze PCI werkt nauw samen met de RK parochie Sint Jan de Doper te Waalwijk maar staat daar organisatorisch los van. De PCI valt onder de verantwoordelijkheid van de bisschop van ’s-Hertogenbosch. De PCI is een zelfstandig onderdeel van de Kerk, een kerkelijke rechtspersoon (te vergelijken met een stichting) die naar Nederlands recht is erkend als een rechtspersoon naar Nederlands recht.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

  • Pastoor J. Verbraeken              – Voorzitter
  • Mevr. B. Kobben – de Kort     – Vicevoorzitter
  • Mevr. M. van Geel                      – Secretaris
  • Dhr. W. Simons                           – Penningmeester

Het bestuur van onze PCI is gevormd door personen die de doelstelling op vrijwillige basis uitvoeren en hiervoor geen vergoeding ontvangen.